Wát vind ik wáár? (website overzicht)


Registreren en inloggen op de website

De NGV en haar leden beschikken over veel informatie, die in de loop van vele jaren verzameld is. Vaak in verenigingsverband. Daarom willen we bepaalde informatie ook exclusief aan onze leden beschikbaar stellen. Om dit te kunnen realiseren is het nodig dat onze leden inloggen op onze website.

Om te kunnen inloggen moet u zich éénmalig registreren op de website (óók als u NGV lid bent!). Hierna worden uw inloggegevens (een wachtwoord) automatisch toegestuurd via e-mail.
Belangstellenden kunnen, zonder dat ze NGV-lid zijn, zich ook registreren. Zij hebben dezelfde mogelijkheden behalve dat zij geen toegang hebben tot detailinformatie uit de bronnen.

Secties

De NGV site is verdeeld in een aantal secties (delen), die aangegeven zijn in de groene navigatiebalk. Hieronder een beschrijving van iedere sectie.

 

NGV info

Deze sectie geeft informatie over de NGV en haar organisatie. Daarnaast vindt u informatie over de diverse faciliteiten, die de NGV biedt, zoals het Verenigingscentrum, Gens Nostra, de Contactdienst, de Webshop en het programma GensDataPro.

Homepage Welkomstpagina van de NGV site
Adressen Adres Ver.centrum, plattegrond, routebeschrijving.
Mail ons Keuzes uit contactformulieren voor de verschillende onderdelen van de NGV.
Website overzicht Deze pagina
Organisatie Organisatie van de NGV en haar diensten.
Hoofdbestuur Leden hoofdbestuur en hun taken
Regionale afd. Beschrijving van de regionale afdelingen.
Familieorganisaties Beschrijving van de afdeling Familieorganisaties.
Heraldiek Beschrijving van de afdeling Heraldiek.
Ver. Centrum Organisatie van het Verenigingscentrum
Gens Nostra Organisatie van de redactie Gens Nostra
Gens Nostra Informatie over het blad Gens Nostra. Hoe een artikel aan te leveren.
Dienst O&P CG Werkzaamheden en organisatie van de Dienst Ondersteuning en Presentatie voor ComputerGenealogen (O&P CG)
Contactdienst Organisatie van de contactdienst
Public Relations Organisatie van dienst PR, de PR-groep, de webredactie en de IT-groep
IT-groep Samenstelling IT-groep en taken van de leden
Webredactie Samenstelling webredactie en taken van de leden
Werkgroepen Samenstelling werkgroepen NGV
NGV lidmaatschap De verschillende vormen van het lidmaatschap en de kosten. Opgave voor lidmaatschap
Statuten Verenigingsstatuten NGV in PDF-vorm
Eregalerij Overzicht van de personen die een NGV onderscheiding hebben gekregen.
Geschiedenis Geschiedenis van de NGV
Ver. Centrum Beschrijving van de diensten die het VC levert
Contactdienst Beschrijving van de dienst die de Contactdienst biedt.
Stamboom Link naar de pagina's waar u genealogische gegevens kunt vinden en aanleveren in de vorm van een GedCom-bestand.
Nieuwsbrieven Overzicht van de Nieuwsbrieven die de NGV heeft uitgegeven.
Folders NGV Alle folders die het NGV uitgeeft, zijn hier te downloaden.
Webshop Hier kunt u NGV producten bestellen, o.a. het programma GensDataPro
GensDataPro Link naar de website van GensDataPro
Aktueel

Geeft in één pagina een overzicht van alle aanpassingen en toevoegingen op de website.

Algemeen Algemene startpagina van de NGV website. Highlights
Landelijk nieuws Recente nieuwsartikelen van landelijk belang + Archief
Regionaal nieuws Recente nieuwsartikelen van alle regionale afdelingen + Archief
Agenda Agenda van komende evenementen op regional en landelijk niveau + Archief
Cursussen Agenda van komende cursussen op regionaal en landelijk niveau + Archief
Prikbordmeldingen Nieuwst prikbordmeldingen door leden geplaatst + Archief
Profielen Overzicht van de nieuw geregistreerde gebruikers op de website
Publicaties Overzicht van nieuwe publicaties
Verslagen Overzicht van nieuw toegevoegde verslagen van evementen
Links Nieuw toegevoegde links
Genealogische Artikelen Nieuw toegevoegde artikelen
Nieuwsbrieven Overzicht van de nieuwsbrieven van de NGV
Zoeken Zoeken in bronnen
Zoeken Zoeken op de NGV webiste
Kenniscentrum Deze sectie bevat allerlei informatie die u kan helpen om uw kennis van genealogisch onderzoek uit te breiden en te verbeteren

Introductie Algemene startpagina van het kenniscentrum
Voor Beginners Nuttige tips voor beginners
Archief NGV Documenten van de NGV
VC collecties Collecties van NGV Verenigingscentrum
VC Bibliotheek Bibliotheek van NGV Verenigingscentrum
Boekbesprekingen Boekbesprekingen
GN Algemeen Gens Nostra algemeen
Richtlijnen publicatie Richtlijnen voor publicatie in PDF
GN inhoud 2005 inhoudsopgave en mededelingen
GN inhoud 2006 Inhoudsopgave en mededelingen
GN inhoud 2007 Inhoudsopgave en mededelingen
GN inhoud 2008 Inhoudsopgave en mededelingen
GN inhoud 2009 Inhoudsopgave en mededelingen
GN inhoud 2010 Inhoudsopgave en mededelingen
GN inhoud 2011 Inhoudsopgave en mededelingen
Artikelen Genealogische artikelen
Nieuws archief nieuwsmeldingen
Gen. Programma's Overzicht van beschikbare genealogische software in binnen- en buitenland
Kennis Leden Kennis van leden van de NGV
Gen. prog. leden Genealogische programma's in gebruik bij NGV-leden.
Biografieën Biografieën op de website
NGV programma’s Informatie over door de NGV uitgebrachte programma's, Cd-roms en DVD's
Gen.programma’s Software paketten
Gen. programma’s leden Genealogische progreammas die leden in onderhoud hebben
Wat is GEDCOM? Beschrijving van de GEDCOM standaard
GEDCOM Tools Lezen bewerken en publiceren van GECOM bestanden
Gen. woordenboek Genealogische trefwoordenlijst
Vadem.Wazamar Genealogische Vademecum
Landkaarten Oude geografische kaarten
Privacy Richtsnoeren voor publicatie van persoonsgegevens op internet
Uitwisseling

Deze sectie is de marktplaats voor uitwisseling van gegevens tussen genealogen: u leert uw mede-leden kennen, de speciale kennis die ze mogelijk hebben, de door hen bestudeerde families en het genealogisch computerprogramma dat zij gebruiken.
De bestudeerde families bieden een laagdrempelige mogelijkheid om de families aan te geven die u heeft bestudeerd. Voor een uitgebreider overzicht (met plaats en periode) kunt u gebruik maken van de Contactdienst.

Op het centrale prikbord van de NGV kunt u allerlei vragen kwijt, die betrekking hebben op uw onderzoek.
Ook vindt u hier de mogelijkheid om in de database van de Contactdienst te zoeken. Een enorme database met ca 400.000 namen die in de loop der tijd door de leden (en niet-leden) zijn aangeleverd.

Introductie Algemene startpagina van de NGV website
Ledenprofielen Een alfabetisch overzicht van alle geregistreerde gebruikers (voorzover ze publiek zijn)
Homepages leden De "Homepages leden" is een lijst met de homepages van de NGV leden en gasten.
Familiewapens "Familiewapens" geeft een overzicht van leden met een familiewapen.
Familienamen "Familienamen" geeft een alfabetisch overzicht over de familienamen die de leden (onder)zoeken.
Kennis van leden Een lijst van alle kennisgebieden van onze leden (uit het profiel)
Programma's van leden Een overzicht van het genealogische programma dat de leden gebruiken (uit profiel)
Contactdienst Voor gedetailleerde registratie van personen
Prikbord Algemeen prikbord
Publicaties leden Hier vindt u vermeldingen van publicaties die NGV leden hebben gemaakt.
Nieuwsbrieven Overzicht van de nieuwsbrieven van de NGV
Stamboom Link naar de pagina's waar u genealogische gegevens kunt vinden en aanleveren in de vorm van een GedCom-bestand.
VC collecties Collecties van NGV Verenigingscentrum
Zoeken Zoeken op de NGV webiste
Vlamingenproject Deze sectie van de NGV website is gewijd aan de "Migratie van Vlamingen en Walen naar de Noordelijke Nederlanden vóór 1700", kortweg het migratie-project.
Bronnen

Hier vind u naamindexen van bidprentjes, doopboeken, trouwboeken en familieberichten. Er wordt gewerkt aan een standaard opzet voor het doorzoeken van databases met genealogische gegevens

Zoeken Zoeken in bronnen
VC collecties Collecties van NGV Verenigingscentrum
Stamboom Link naar de pagina's waar u genealogische gegevens kunt vinden en aanleveren in de vorm van een GedCom-bestand.
Vlamingenproject Deze sectie van de NGV website is gewijd aan de "Migratie van Vlamingen en Walen naar de Noordelijke Nederlanden vóór 1700", kortweg het migratie-project.
Afdelingen

Via deze sectie kunt u naar de websites van onze regionale en functionele afdelingen springen. Een regionale afdeling (er zijn er 28) kunt u kiezen door op het betreffende gebied op de landkaart te klikken, de functionele afdelingen (er zijn er twee nl. Familieorganisaties en Heraldiek) kunt u in het menu selecteren.
Omdat de afdelingssite gekoppeld is aan de centrale site, zult u in de linkerkolom een menu vinden dat vergelijkbaar is met dat van de centrale site. U vindt hier echter alleen functies die gerelateerd zijn aan de afdeling. Hier kunt u dus ook de profielen van de leden zien, maar nu alleen van diegenen die lid zijn van de betreffende afdeling, inclusief de zgn. bijkomende leden uit andere afdelingen. Dit geldt ook voor de andere functies van homepages, gebruikte genealogische programma's, kennis bij leden, agenda-items en nieuwsitems.

Familieorganisaties Beschrijving van de afdeling Familieorganisaties.
Heraldiek Beschrijving van de afdeling Heraldiek.
Achterhoek en Liemers website van de NGV-afdeling Achterhoek en Liemers
Amersfoort e.o. website van de NGV-afdeling Amersfoort en omstreken
Amsterdam e.o. website van de NGV-afdeling Amsterdam en omstreken
Apeldoorn e.o. website van de NGV-afdeling Apeldoorn en omstreken
Betuwe website van de NGV-afdeling Betuwe
Delfland website van de NGV-afdeling Delfland
Den Helder e.o. website van de NGV-afdeling Den Helder en omstreken
Drenthe website van de NGV-afdeling Drenthe
Flevoland website van de NGV-afdeling Flevoland
Friesland website van de NGV-afdeling Friesland
Gooiland website van de NGV-afdeling Gooiland
Groningen website van de NGV-afdeling Groningen
's-Hertogenbosch en Tilburg website van de NGV-afdeling 's-Hertogenbosch en Tilburg
Hollands Noorderkwartier website van de NGV-afdeling Hollands Noorderkwartier
IJssellanden website van de NGV-afdeling IJssellanden
Kempen- en Peelland website van de NGV-afdeling Kempen- en Peelland
Kennemerland website van de NGV-afdeling Kennemerland
Oostelijk West-Friesland website van de NGV-afdeling Oostelijk West-Friesland
Kwartier van Nijmegen website van de NGV-afdeling Kwartier van Nijmegen
Land van Cuijk en Ravenstein website van de NGV-afdeling Land van Cuijk en Ravenstein
Rijnland website van de NGV-afdeling Rijnland
Rotterdam e.o. website van de NGV-afdeling Roterdam en omstreken
Twente website van de NGV-afdeling Twente
Utrecht website van de NGV-afdeling Utrecht
West Noord-Brabant website van de NGV-afdeling West Noord-Brabant
Zaanstreek Waterland website van de NGV-afdeling Zaanstreek Waterland
Zeeland website van de NGV-afdeling Zeeland
Zuid Limburg website van de NGV-afdeling Zuid Limburg
Links

In deze sectie vindt u een enorme hoeveelheid links (URLs) die verwijzen naar sites, die interessant zijn voor de genealoog.
De links zijn geclassificeerd via een 24-tal categorieën en geografie, waarbij een link bij één of meerdere categorieën kan horen en een aanduiding heeft voor welk geografisch gebied hij interessant is.
Ook in deze sectie kunnen nieuwe items met classificatie worden toegevoegd. Deze classificatie kan zowel bij bij het toevoegen van een nieuwe URL of achteraf gebeuren. Bij het invoeren van de link kan naast de classificatie, ook een beschrijving worden gegeven van de website en een waardering.
Invoeren van een link kan door iedere geregistreerde gebruiker. De moderator houdt toezicht of de gegevens correct zijn ingevoerd.
Van de afdelingsleden wordt verwacht dat zij speciale aandacht zullen schenken aan de invoer van URLs die interessant zijn voor hun eigen provincie.

Introductie Algemene startpagina van de NGV website
Ledenprofielen Een alfabetisch overzicht van alle geregistreerde gebruikers (voorzover ze publiek zijn)
Homepages leden De "Homepages leden" is een lijst met de homepages van de NGV leden en gasten.
Familiewapens "Familiewapens" geeft een overzicht van leden met een familiewapen.
Familienamen "Familienamen" geeft een alfabetisch overzicht over de familienamen die de leden (onder)zoeken.
Kennis van leden Een lijst van alle kennisgebieden van onze leden (uit het profiel)
Programma's van leden Een overzicht van het genealogische programma dat de leden gebruiken (uit profiel)
Contactdienst Voor gedetailleerde registratie van personen
Prikbord Algemeen prikbord
Publicaties leden Hier vindt u vermeldingen van publicaties die NGV leden hebben gemaakt.
Nieuwsbrieven Overzicht van de nieuwsbrieven van de NGV
Stamboom Link naar de pagina's waar u genealogische gegevens kunt vinden en aanleveren in de vorm van een GEDCOM-bestand.
VC collecties Collecties van NGV Verenigingscentrum
Zoeken Zoeken op de NGV webiste
Vlamingenproject Deze sectie van de NGV website is gewijd aan de "Migratie van Vlamingen en Walen naar de Noordelijke Nederlanden vóór 1700", kortweg het migratie-project.
Mail ons

Hier kunt u contact leggen met het secretariaat van de vereniging, de ledenadministratie, de Contactdienst, de helpdesk van GensDataPro, de webredactie en de webmaster.

Om spam te beperken, worden de e-mailadressen zo min mogelijk op de website gezet. Om toch aan de leden de mogelijkheid van e-mail communicatie te bieden, wordt dit verzorgd door de website via het invullen van een formulier.

Bijgewerkt: 20-mei-2010

| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy |