Bijgewerkt: 19-Jan-2009

Regionale afdelingen

De NGV telt 27 regionale afdelingen, elk onder leiding van een eigen afdelingsbestuur. De afdelingen organiseren lezingen, contactbijeenkomsten en excursies en brengen u zo in contact met andere leden.
De afdelingsbijeenkomsten worden georganiseerd voor de leden, maar gasten zijn eveneens hartelijk welkom. Toegang vrij!
We hopen u eens te ontmoeten bij een van de afdelingsbijeenkomsten.

Tijdens de afdelingsbijeenkomsten kunt u ook uw genealogische vragen bespreken met andere genealogen. Vaak heeft een afdeling ook een "helpdesk" waar een op zijn of haar gebied deskundige u probeert te helpen.

De meeste afdelingen geven een eigen afdelingsblad uit dat u als lid gratis ontvangt. Daarnaast hebben ze bijna allemaal een website.
De NGV afdelingen bepalen zelfstandig inhoud en opzet van hun website.
Heeft u een wens of opmerking t.a.v. een afdelingswebsite, neem dan rechtstreeks contact op met de webmaster of het bestuur van die afdeling.

De regio-indeling vindt u de regiokaart. Tenzij u anders aangeeft, wordt u automatisch ingedeeld bij de afdeling van uw woonplaats.
De ervaring leert dat nieuwe leden daar het meest mee gebaat zijn.
Het is ook mogelijk - tegen een gering bedrag - naast uw lidmaatschap van uw regio ook bijkomend lid te worden van een andere afdeling. Zie voor meer informatie hierover op: " Lidmaatschap".

| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy |