Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Hoofdbestuur NGV

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de NGV wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.


Functie Naam, Foto (klik voor profiel) en telefoonnr Taken/Portefeuillehouder
Voorzitter E-mail:
Dhr. P. (Peter) de Bruin
Voor taken of portefeuilles en contactpersoon regio-verleg wordt u verwezen naar submenu Organisatie
Secretaris
E-mail:

Dhr. A.C. (Arie) van Herk
Penningmeester
E-mail:

Dhr. F.W.J.F. (Ferd) Oorsprong
2e Voorzitter
Dhr. J.A.H.(John) Boeren
2e Secretaris
Vacature
2e Penningmeester
Vacature
HB-lid
Dhr. J. (Jaap) van Zweeden
HB-lid
Vacature
HB-lid
Vacature
| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy |