Hoofdbestuur NGV

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de NGV wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.


Functie Naam, Foto (klik voor profiel) en telefoonnr Taken/Portefeuillehouder
Voorzitter E-mail:
Dhr. P. (Peter) de Bruin
Voor taken of portefeuilles en contactpersoon regio-verleg wordt u verwezen naar submenu Organisatie
Secretaris
E-mail:

Dhr. A.C. (Arie) van Herk
Penningmeester
E-mail:

Dhr. F.W.J.F. (Ferd) Oorsprong
2e Voorzitter
Dhr. J.A.H.(John) Boeren
2e Secretaris
Vacature
2e Penningmeester
Vacature
HB-lid
Dhr. J. (Jaap) van Zweeden
HB-lid
Vacature
HB-lid
Vacature
| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy |