Bijgewerkt: 07-Februari-2015

NGV Sectie Heraldiek

De Sectie Heraldiek stelt zich ten doel de in Nederland aanwezige heraldische kennis te verenigen en hulp te bieden aan een ieder die heraldische vragen heeft. De heraldische dienstverlening aan de leden staat dus voorop. In woord en geschrift wordt de breedst mogelijke informatie gegeven en hulp geboden. Daarnaast biedt de sectie mogelijkheden voor uitwisseling en samenwerking bij de ontwikkeling van kennis en onderzoek op heraldisch gebied.

Tot de activiteiten van NGV Heraldiek behoren onder meer het uitgeven van een periodiek, het "Heraldisch Tijdschrift", het houden van lezingen, studiebijeenkomsten, het organiseren van excursies en het onderhouden van contacten met andere instanties die zich bewegen op het vlak van de heraldiek.

Via de Sectie Heraldiek kunnen leden die ge´nteresserd zijn in studie of uitwerking van een heraldisch onderwerp, inventarisatie of indexering, met andere belangstellenden contact leggen of deelnemen aan een werkgroep.

Voor hen die heraldische advies en begeleiding verzoeken wordt schriftelijk advies gegeven.

In het Verenigingscentrum is het heraldisch archief te raadplegen met een omvangrijke heraldische bibliotheek en documentatiecentrum en bovendien diverse wapen- en zegelcollecties.

Heeft u een vraag of zoekt u informatie over familiewapens, dan kunt u mailen naar heraldiek.

De sectie heeft een eigen webstek en een externe website: http://www.heraldiek.net/ Deze website biedt veel informatie over familiewapens en heraldisch onderzoek.

Voor het lidmaatschap, informatie en advies, wapenregistratie of deelname aan activiteiten kan u contact opnemen met:
Drs. Willem M.T. van Zon
Prof. Sjollemalaan 20
3571 CH Utrecht
06-46579474

De sectie heeft een eigen webstek en een externe website: http://www.heraldiek.net/ Deze website biedt veel informatie over familiewapens en heraldisch onderzoek.

| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy |