Dienst Communicatie

De Dienst ondersteunt de PR-functionarissen van de afdelingen. De Dienst adviseert, op verzoek, over PR activiteiten van de afdelingen en biedt hulp bij promotionele activiteiten, die meerdere afdelingen betreffen. De Dienst zorgt voor de beschikbaarheid van promotiematerialen.

Op de periodieke PR-dag, worden voorstellen toegelicht en besproken, presentaties gegeven, ervaringen en materiaal uitgewisseld, activiteiten geëvalueerd en plannen gecoördineerd.

De Dienst Communicatie adviseert het Hoofdbestuur en de centrale diensten met betrekking tot de public relations en neemt, op verzoek, taken in deze over. In samenspraak met het bestuur en de hoofden van de centrale diensten, zorgt de Dienst PR voor het vervaardigen en verspreiden van voorlichtings- en instructiemateriaal.

De Dienst beheert de toepassingen van de huisstijl, ondersteunt de gebruikers van de stijlelementen en helpt eventueel bij de vormgeving.

Naam (e-mail) Foto (profiel) Functie / Taken
Hoofd van de Dienst Communicatie.
Organiseert en leidt de periodieke vergaderingen van de Dienst Public Communicatie.
Beheert en bewaakt het budget en stelt de begroting op.
Inkoop van PR geschenken en materialen.
Contacten met externe relaties.
Binnengekomen post voor de Dienst Communicatie afhandelen en distribueren naar de juiste personen.
Zorgt voor het jaarverslag.
Intermediair tussen Webredactie en Dienst Communicatie.
Corrigeert taalkundig de folders, handleidingen, etc. die door de Dienst Communicatie worden beheerd.
Verzorgt de evenementenkalender en is moderator van de Agenda voor evenementen en cursussen op de NGV website.
Mathieu is coördinator webredactie en heeft de volgende taken:
  • Zorgen voor de organisatie van de maandelijkse Skype-meeting (Agenda verspreiden, verslag (laten) maken)
  • Zorgen dat de personen binnen de redactie hun taak kennen
  • Binnengekomen post voor de webredactie distribueren naar de goede persoon
  • Contact onderhouden met IT-groep (via Jan of Joop), PR-groep (via Lex), GN (via Peter) en HB (via het hoofdbestuurslid die de webredactie onder zijn hoede heeft (netwerken...)
  • Impulsen geven voor verbetering van de website (ook naar aanleiding van suggesties van NGV leden)
  • Contact onderhouden met JanWillem van Koten (als coach) over mogelijke verbeteringen in presentatie van de nieuwsberichten op de website.
Rob onderhoudt diverse webpagina's van de NGVsite. Neemt, als 'tussenpersoon', deel aan de Skype vergaderingen van de IT-groep.
Bert is moderator van de LINKS-sectie op de NGV website. Ook de homepagelinks die in de profielen worden genoemd, controleert hij op geldigheid.
Arno zorgt regelmatig voor nieuws op de NGV-website, in de rubriek ACTUEEL, over genealogische onderwerpen en nieuws over archieven en historisch onderzoek. Vooral over de regio Oost-Brabant en Noord-Limburg. Hij doet vanaf 1967 genealogisch en historisch onderzoek en is sinds 1972 lid van de NGV. Voor de afdeling Land van Cuijk en Ravenstein verzorgt hij op de website, de agenda van de bijeenkomsten. Afdelingsafgevaardigde afdeling LVC
Webmaster van de afd Rotterdam. Samen met Adri Stuart en Rob Westerweel lid van de Taskforce ondersteunt hij afdelingswebmasters in het onderhoud van hun websteks.
Facebook.
| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy |