Contactdienst

Jarenlang is de centrale contactdienst actief geweest om vragen van leden door te verwijzen naar personen die inzicht hebben waar het mogelijke antwoord gevonden kan worden.

Vanwege het digitale tijdperk en de online beschikbaarheid van veel informatie heeft het hoofdbestuur besloten de centrale contactdienst op te heffen.

Kijk vooral op de pagina Zoeken in Bronnen, mogelijk vndt u daar al antwoord.

Voor specifieke vragen die niet digitaal te vinden zijn verwijzen wij u naar de afdeling in het gebied waarover uw vraag gaat. Kijk in menu afdelingen en klik op de afdeling. In het submenu vindt u namen van personen di u kan benaderen, een aantal afdelingen hebben nog een Contactdienst (CALS) functionaris.

We wensen u succes met uw genealogisch onderzoek.

| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy |