Disclaimer

Hoewel de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) ernaar streeft om correcte en actuele informatie te verstrekken, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie juist is op het moment dat deze wordt ontvangen of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. De NGV behoudt zich bovendien het recht voor om, zonder voorafgaande waarschuwing, wijzigingen in de informatie die op deze website getoond wordt, aan te brengen. Daarom kunnen aan de informatie uit deze website geen rechten worden ontleend en wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade als gevolgen van onjuiste en/of gedateerde informatie, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

Bepaalde links in deze website leiden naar andere sites op servers van derden waarover de NGV geen controle heeft. Daarnaast leiden links van andere websites naar de website van de NGV. De NGV waarborgt niet de juistheid en accuraatheid van de informatie vervat in dergelijke websites. Noch impliceert dit goedkeuring of betrokkenheid, hetzij direct of indirect, van de NGV met betrekking tot de inhoud van deze websites, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld.

Vragen, oproepen of links van derden naar een of meer pagina's met een enigerlei inhoud die afbreuk doet of zou kunnen doen aan het functioneren van de NGV en/of de activiteit(en) van de NGV worden verwijderd. De eigenaar van een dergelijke vraag, oproep of link kan aangesproken worden voor de schade die de NGV en/of haar medewerkers door zijn of haar activiteit(en) al heeft ondervonden, ondervindt of in de toekomst nog zal ondervinden.

Indien u vragen heeft over aansprakelijkheid, dan kunt u per email contact opnemen met de