Copyright

De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) behoudt zich alle rechten voor op de inhoud van deze website, tenzij anders is aangegeven. Dit voorbehoud geldt voor alle vormen van informatie: tekst, afbeeldingen, databases, etc. Bepaalde informatie wordt exclusief beschikbaar gemaakt aan geregistreerde NGV leden en gasten. Informatie van deze website mag gratis worden hergebruikt voor persoonlijke niet-commerciŽle doeleinden. Hergebruik voor alle overige doeleinden is slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van de NGV toegestaan. Bij gebruik van informatie van deze website dient de NGV duidelijk als bron te worden vermeld, evenals het auteursrecht.

Hergebruik van informatie waarvan de rechten bij derden berusten, is slechts met voorafgaande toestemming van de rechthebbende derde toegestaan. Voor zover rechten bij derden berusten, hebben zij toestemming gegeven voor publicatie op onze website. Mocht u desondanks op deze website gegevens tegenkomen waarvan u rechthebbende bent en waarvoor u geen toestemming aan de NGV hebt gegeven, neemt u dan per e-mail contact met ons op.

Indien u vragen heeft over het copyright, dan kunt u per email contact opnemen met de .