Bijgewerkt: 17 februari 2013

IT-groep

De IT-groep (IT=Informatie Technologie) is een dienst die zich bezig houdt met de ontwikkeling en het operationeel houden van de NGV website. Deze website stelt de NGV in staat om de onderlinge communicatie tussen de leden te bevorderen. De IT-groep beheert alle databases (technisch, niet inhoudelijk) en programmatuur die in het kader van deze website zijn ontwikkeld.

Taken van de groep:

 • Regelmatig contact met de internetprovider(s)
 • Keuzes maken in de internet services om een goede service te bieden met zo laag mogelijke kosten
 • Zorgen dat de website applicatie geen fouten geeft en zonodig aanpassen
 • Zorgen dat alle problemen die de webredactie en andere gebruikers melden, worden opgelost. Alle problemen worden geregistreerd en gevolgd in het AP-systeem (=ActiePunt) dat op de NGV website beschikbaar is.
 • Zorgen dat alle Links goed werken
 • Nieuwe ontwikkelingen voor de website worden besproken met de webredactie en krijgen een prioriteit.
 • Ondersteuning te geven aan de webmasters van de afdelingen. In de eerste plaats in de vorm van advies, maar indien nodig ook aanpassingen aan de afdelingswebsite
 • Webmasterbrief uitgeven (onregelmatig, maar liefst enkele malen per jaar)
 • Advies geven aan andere groepen binnen de NGV mbt IT-zaken
 • Beantwoorden van technische vragen van gebruikers (inlog problemen etc)
 • Het monitoren van het gebruik van onze resources (bandbreedte, diskgebruik, gebruikersgedrag)
 • Synchroniseren van de ledenadministratie met de profielregistratie
 • Het bijhouden van de sectie Bronnen. Synchronisatie van de databases van het VC en de NGV website

Ze bestaat uit mensen die een IT achtergrond hebben en HB of andere diensten kunnen adviseren betreffende IT. Daarnaast behoort tot hun zorg het operationeel houden van de server en netwerk in het Verenigingscentrum.

De activiteiten van de groep worden vooral gestuurd via het AP-systeem (=ActiePunt) volgsysteem waarin geregistreerde gebruikers tekortkomingen in het NGV website kunnen melden.

De IT-groep bestaat uit:

Naam (e-mail) Foto (profiel) Functie / Taken

Teamleider IT-groep. (a.i.) Dat houdt in:

 • Organiseren, leiden van de maandelijkse IT-vergaderingen via Skype
 • het aanspreekpunt zijn voor de IT-groep
 • Alle verzoeken voor een technische aanpassing van de website worden gelogd en bijgehouden in het AP-volgsysteem. Hoofd IT-groep beheert dit systeem (AP-moderator). Samen met afdeling PR (Lex v.d. Linden) en Webredactie (Mathieu Hendriks) worden in de IT-groep de nieuwe verzoeken besproken en een prioriteit gegeven.
 • zorgen voor taakverdeling en bemensing van de IT-groep (deze is nu redelijk op sterkte, maar PHP ontwikkelaars zijn welkom)
Jan houdt zich bezig met de ontwikkeling/onderhoud van de NGV website + (2de lijn) webmasterschap.

webmaster van de Centrale NGV site en van de website van afdeling Apeldoorn e.o.
De ontwikkeling van de centrale NGV website is grotendeels door hem uitgevoerd.

Jan heeft gewerkt in de IT-branch (Philips, Digital, Compaq en HP). Hij is sinds 2007 als 60-jarige gepensioneerd.

Rob is de eerste lijn post om alle vragen van gebruikers af te handelen. Tevens is hij lid van de Taskforce ondersteuning afdelingswebmasters in het onderhoud van hun websteks.

Webmaster van de afd Rotterdam.
Samen met Adri en Rob Westerweel lid van de Taskforce ondersteunt hij afdelingswebmasters in het onderhoud van hun websteks.

Beheerder IT in het Verenigingscentrum te Weesp

Ronald Kok beheert de computersystemen in het VC (Windows server, PC's, netwerk, router, verbinding met IAF (onze internetprovider in Enschede) en de applicaties (in Filemaker) die daarop draaien.

Webmaster van Twenthe-bestand. Philip houdt zich bezig met de conversie op de NGV website van latin naar UTF8 (een lastige materie!)

Jaap houdt zich vooral bezig met de GDP website en doet op de achtergrond mee in de IT-aktiviteiten

Marcel houdt zich bezig met de PHP/MySQL oplossingen voor de afdelingswebsites. Hij verzorgt de genealogische helpdesk van de afd. Delfland, heeft in dit kader het project voor de digitale toegankelijkheid van de Delflandse familieadvertenties opgezet en zorgt dat e.e.a.  via de website voor leden raadpleegbaar is.

 


| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy |