Lidmaatschap kosten


Het lidmaatschap van de vereniging en van haar afdelingen wordt verkregen door een schriftelijke opgave aan:

Nederlandse Genealogische Vereniging
Postbus 50
3980 CB Bunnik

of on-line:


Opgave onder vermelding van uw naam, adres en woonplaats en eventuele voorkeur voor de regionale afdeling(en) waar u bij ingedeeld wilt worden. Zonder opgave van een regionale afdeling hanteren wij standaard de regionale afdeling waar uw postcode onder valt.

Het NGV-lidmaatschap gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de ontvangst van uw aanmelding. Nieuwe leden ontvangen van de ledenadministratie een informatiepakketje met daarin folders, een incassomachtiging en de (digitale) factuur.

Per 1 januari 2015 zijn de kosten voor lidmaatschap:


NGV Lidmaatschap € 46,- per jaar
(€ 45,- bij incasso)
Ontvangt Gens Nostra
Indeling bij één regionale afdeling
Gebruik van de diensten van de NGV
Gezinslidmaatschap
€ 11,00 per jaar Voor een gezinslid in combinatie met een gewoon lidmaatschap.
Het gezinslid ontvangt geen Gens Nostra
Het gezinslid kan zich bij een andere regionale afdeling in laten delen
Het gezinslid ontvangt het afdelingsblad
Bijkomend lidmaatschap (voor één extra afdeling) € 11,00 per jaar Ontvangt het afdelingsblad van die afdeling
Buitenlandse leden € 49,00 per jaar Automatische overschrijving is verplicht.
Digitale toezending van het blad Gens Nostra
Ontvangt het afdelingsblad van de gekozen afdeling
Buitenlandse leden € 49,00 per jaar
plus € 40,00 per jaar portokosten
Automatische overschrijving is verplicht.
Ontvangt het blad Gens Nostra
Ontvangt het afdelingsblad van de gekozen afdeling
Abonnement Heraldisch tijdschrift voor leden:
€ 20.- per jaar
voor niet-leden:
€ 30,00 per jaar.
Buitenland:
€ 40,00 per jaar
 
Buitengewone leden (organisaties) € 46,00 per jaar.
 
Buitengewone leden € 45,00 per jaar.
Automatische afschrijving verplicht
| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy |